Dotazník nápadů - UKONČEN

Milí spoluobčané, zde máte možnost vyplnit dotazník nápadů, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy osobně představujete svoji obec. Kde vidíte její problémy či potenciály a kam si ji přejete směřovat. Prosíme Vás o odpovědi na následující otázky. Budeme také rádi za Vaše další nápady, myšlenky či vize, které mohou vést ke zlepšení Vašich oblíbených míst. Tyto náměty budou převedeny do vizuální podoby studie návsi a vize rozvoje obce Hrdějovice, což je soubor mnoha architektonických studií řešících celou obec a její okolí. NEZAPOMEŇTE, PROSÍM, po vyplnění dotazník stisknutím tlačítka na konci odeslat.

vyplnit dotazník

Obsah

1. Co se Vám vybaví, když se řekne Hrdějovice?
 • domov
 • klid, hezké bydlení
 • hezká klidná obec dostatečně daleko od ČB, aby tu byl klid, a dost blízko, aby byla snadná doprava do ČB, celkem dobře dostupné to, co potřebuji
 • vesnice
 • kopec
 • Orty
 • keramika
 • povodně
 • SDH
 • fotbal, hřiště, tělocvična
 • železniční koridory
 • kamiony
 • Satelitní obec Českých Budějovic s více než 650 letou historií převážně zemědělského charakteru a novou výstavbou obytných domů na jižním svahu, „příměstská“ část bez města
 • kdysi pěkná obec, nyní znehodnocena zejména řadovými domy i místech, kde to nedává rozum, např. stavby v kopci těsně u silnice v zatáčkách
 • náves
 • kapličky, kaple na Těšíně
 • předměstí
 • zmrzlina
 • kopce
 • hustá, ale příjemná zástavba části Těšín
 • vesnické jádro se statky
 • německy Hartowitz, tzn. hrdost, hrdý; jediná obec tohoto jména v ČR
 • dětství s babičkou – chodily jsme přes Borecký les, louku k Těšínské kapličce pro pramenitou vodu a zpět na autobusovou zastávku Borek, kde kdysi stával malý kolotoč
 • pan Tvaroh, pan Čížek
2. Jaké je Vaše oblíbené místo v obci a okolní krajině?
 • kopec na Těšíně (Hosíňák) a pohled na Budějovice, vyhlídka u borovice
 • les, mezi Hrdějovicemi a Borkem, louky nad obcí
 • dětské hřiště a okolí kapličky
 • studánka (Mariánské poutní místo)
 • náves
 • náves a rybníček v Opatovicích
 • orty, stružky v lese nad orty

 

 • cyklistická stezka na Hlubokou, okolí pravého břehu řeky u plavební komory České Vrbné
 • areál školy
 • cesta lesem na Hosín a cesta lesem na Borek
 • vesnice Opatovice
 • Závlahy
 • hřiště
 • Trägerův dvůr
 • okolí včetně rybníku u tiskárny Klouda

 

3. Existuje v Hrdějovicích něco, s čím nejste spokojeni?
 • křižovatka u obchodu, u školy

 

 • velké množství nákladních aut (zejména ve Školní ulici)
 • chybí protipovodňová opatření (zejména u sportovní haly a na návsi)

 

 • nerekonstruované hřiště v Zahradní ulici
 • nedodržování rychlosti v obytné zóně
 • znečištěné ovzduší (tuhá paliva)
 • znehodnocené jediné místo k rekreaci – pískárny – jedna prodaná, druhá zdevastovaná rybolovem a zavezena
 • žádné hřiště na cvičení (workout)
 • nemožnost využívat fotbalové hřiště pokud nejste fotbalista
 • chybí domov důchodců, místa pro sport a cyklostezka
 • parkování na chodnících v obytné zóně v ulici Okružní
 • rozdělení obce železnicí s několika přejezdy
 • náves neustále přeplněná parkujícími auty
 • Parkovací místa u školky se využívají jen 1 hodinu denně a je jich zbytečně moc. Ale parkovacích míst pro obyvatele je málo.
 • nejsou tu plesy, koncerty atd.
 • Dopravní situace – Problém s parkováním v Nemanické ulici, parkoviště u točny, oprava Těšínské ulice
 • vysoká rychlost vozidel na těšínské ulici
 • projekt CTP, hrozící stavba Logistického centra – průmyslová zóna!!!
 • venkovní prostor pro děti i dospělé, kde by se scházeli, bavili a třeba rekreačně sportovali
 • příliš hlučné vlaky (někdo zlikvidoval křoví podél náspu, takže nic nepohlcuje hluk)

 

 • zničené památky (Suchanův kříž, Orty, Kališnický sloup)

 

 • Přivítala bych více zeleně a lepší péči o ni, nejlépe ve spolupráci se zahradními architekty a dalšími odborníky (vybírat vhodná stanoviště a vhodné odrůdy), více původních druhů. Aleje kolem silnic (například kolem silnice do Nemanic či směrem k Vltavě) by byly nejen hezké na pohled, ale v letních měsících by pomohly výrazně snížit teplotu a učinit cestu příjemnějším.
 • Les nad Těšínem pomalu mizí před očima vinou kůrovce. Nevím, jak moc může obec zasahovat do skladby nové výsadby, každopádně nově zasazené stromky jsou opět z většiny alé smrky, což do budoucna není příliš perspektivní.
 • Chybí původní polní cesty v krajině s alejemi, které by rozdělily velké lány
 • Neřešené nové „ústředí“ obce v okolí OÚ, kde se vůbec nemyslelo na to, že se tam lidé budou chtít zdržovat, venčit psy a zastavit se se sousedem na kus řeči, zcela chybějící lavičky, fontána, komunitní prostor, který se zde u pošty téměř nabízí.
 • Mohla by se dodělat zastávka na Těšíně a chodník, aby lidi při vystoupení z autobusu nechodili po trávě, nebo nepřebíhali před autobusem.
 • Zachovat tradici Hrdějovické keramiky, pomoci majiteli s propagací a pod. Zvát tam školy a zájezdy na exkurze – Jak se dělá a maluje keramika? Nestavět to jen na výrobě, ale přistavět pěknou prodejnu s ukázkami výroby a nakonec si každý koupí suvenýr z tradiční a vyhlášené keramičky !!!
 • Nemyslím, že je dobře stavět obytné domy u Úsilného. Bude to znamenat větší provozní náklady pro obec. Například se zajištěním svozu odpadu, dopravou do školy, údržbou komunikací, napojení sítí a dalších věcí, které by se mnohem efektivněji zajistily v dnes zastavěné části obce, nebo v těsné návaznosti. Toto území obětovat komerci a výrobě. I když je jistě hrozná škoda zničit nenávratně tak kvalitní zemědělské plochy.
 • Chybějící chodníky a cyklostezka napojující se na cyklostezku do ČB, chybějící cyklostezka na Těšín, S bezpečným spojením pro chodce a cyklisty mezi Hrdějovicemi a ČB (po trase MHD) a směr Makro/obchodní zóna Kruh
 • Prořídlé stromořadí podél cesty při vjezdu/výjezdu do Hrdějovic.
 • Vyměnit výlepové plochy na plakáty, pokud nejsou obecní, tak se zkusit domluvit s majitelem, jsou pro ostudu.
 • Zapomíná se na nebezpečí záplav. Ze všech sousedních obcí k nám teče voda, nikoho než Hrdějovice to netrápí. Je potřeba neustále útočit na KÚ a na sousední obce, aby si u sebe řešily opatření, aby ochránili i Hrdějovice. Možná by bylo dobé postupně vykupovat pozemky pro stavbu retenčních nádrží či poldrů na začátku obce – od Nemanic, Úsilného, Borku, z polí nad Těšínem.
 • chybí závory u přejezdů před obcí
 • Chybí místní komunikace podél trati od přejezdu u Jihotvaru po přejezd u Arbetů. Ušetřilo by to hodně času a ulevilo dopravě
 • špatné spojení autobusy v noci do ČB
 • Chybí mi celková vize jak obec bude vypadat v budoucnu
 • chybí přechod v ulici Luční u studny
 • oprava chodníků od točny
 • zlepšit vzhled studánky, aby byla dominantou Těšína jako kaplička
 • zybtečné noční osvvětlení kapličky (ptáci zpívají ve dne v noci)
4. Je v obci něco, co nevyhovuje Vašim dětem? Co se dá zlepšit, upravit, postavit, změnit, najít, odstranit apod.
 • v dolní části obce chybí hřiště
 • chybí prolézačky v lokalitě u pošty
 • to, že nemohou chodit do naší školy až do 9.třídy.
 • Přístupnější cesta s kočárkem k řece.(po silnici je to s dítětem nepříjemné)

 

 • špatná strava ve škole a ve školce
 • dopravní situace, chybí přechod na návsi a u hospody, chodníky pro bezpečné přecházení na autobus, do školy, na hřiště apod.
 • chybí dětské hřiště v Opatovicích
 • jenom nezodpovědný člověk nechá postavit hřiště pro děti u kapličky na návsi. Když už, nechal bych ho přendat naproti do parku
 • Hřišti na Těšíně chybí stín – přístřešek či více stromů, případně obojí.
 • Líbila by se mi přírodní zahrada v areálu mateřské školy.
 • Cyklostezka do ČB, systém cyklostezek, vedoucích přes obec a jejich napojení na stávající síť do ČB (neexistuje, pokud to nechcete objet přes Závlahy nebo přes ČOV Hrdějovice).
 • kryté podium na návsi pro koncerty před Vánocemi
 • Postavit u zmrzliny něco pro děti
 • Málo dětských aktivit, např. keramička – malování pro děti
 • postavit letní kino
 • přírodní koupaliště-v zimě kluziště
 • poznávací stezka v lese
 • hřiště na fotbalovém hřišti
 • Chodník od Modřínové k Hraniční
 • Děti často jezdí na kolech. Nevidím tu dost bezpečných míst pro ně. Hlavně pro ty větší. Velmi nebezpečná silnice pro cyklisty se mi zdá z Hrdějovic do Zámostí. Auta tam jezdí velmi riskantně. Přitom je to pěkná projížďka Zámostí – Hosín – Hrdějovice. Možná, že by i cesty v lese mezi Hrdějovicemi a Borkem mohly být lépe přizpůsobené cyklistům.
 • špatný přístup k dětem v MŠ
 • chybí chodník od hasičárny ke cvičišti u kravína

 

5. Je v obci něco, co nevyhovuje Vám-seniorům? Co se dá zlepšit, upravit, postavit, změnit, najít apod.
 • chybí cyklostezky (např. jako mají v Úsilném)
 • Společenske akce mimo hospodu
 • Chybí přechod u zastávky busu v ulici Těšínská, ve směru „z města“ (tzn. zastávka u výlepu). Dochází k nebezpečným situacím – přes bus není vidět, přechod chybí, ale přejít se musí -> riziko zranění chodců, především důchodců, těch je v obci hodně.
 • autobusové zastávky jejich stav
 • A nejvíce se jim nelíbí stav parku u kaple na Těšíně, kde zmizelo původní posezení a současná podoba studánky je pro ně děsivá.
 • chybí domov pro seniory (dům s pečovatelskou službou)
 • Seniorům nevyhovuje 1 x za rok setkání, ale místo kde se mohou setkávat celý rok
 • chybí větší prezentace keramičky
 • Místo setkávání, vstřícné komunitní centrum. Prostor na výuku, kurzy, zábavu s menším počtem osob, pokud je nechcete zrovna pozvat do tradičního tragického kulturního sálu.
 • Možnost cukrárny, kavárny. Horní část se tak propojí s dolní částí Hrdějovic.
 • Vadí mi zrušení cesty okolo odvodňovacího kanálu z důvodu výstavby nového „rodinného domu“. Zachování alespoň malé, ale bezpečné cestičky okolo oplocení mohlo být součástí stavebního povolení.
 • Bylo by fajn udělat hřiště i pro sportovce a seniory – venkovní posilovna. 
 • více laviček na různých místech obce, zastávkách
 • postavit u Figury prostor pro posezení, altán, pergola, občerstvení nebo domov důchodců nebo hřiště
6. Jsou v obci a okolní krajině místa, hodnoty, potenciály, atmosféra apod., které jsou podle Vás zajímavé, ale zanedbané, zapomenuté, zničené a zaslouží si rozvoj, obnovu, znovunalezení? Napište, prosím, kde jsou a jak by podle Vašeho názoru měla vypadat, fungovat, žít.
 • pískárna (dříve se tam chodilo koupat)
 • náves s kapličkou, hasičárna na návsi,  náves si zaslouží novou koncepci.
 • orty, např. v Úsilném se v Eliášově štole konají prohlídky…, výskyt kokotice ladní (rostlina), Orty – Komentované prohlídky, Nejsem si vědom toho, jestli by to bylo v rámci právních náležitostí možné (kvůli nestabilitě dolů atd.), ale dokázal bych si představit, že by na stránkách obce fungoval rezervační systém, do kterého by se lidé mohli zaregistrovat a pokud by měl předem stanovený termín dostatek zájemců, prohlídka by se mohla uskutečnit za určitý malý poplatek., stezka na orty – lépe značena
 • Hrdějovická keramička, Oceňuji, že se podařilo zachránit keramičku. Přeji více finančních prostředků, aby se jí podařilo zviditelnit. Hrdějovická keramika se nabízí úžasná značka, na kterou by mohla být obec hrdá.,  potenciál má i industriuální prostor v keramičce.

 

 • okolí kaple na Těšíně
 • zničená zastávka vlaku
 • zavážení pískovny u Ortů
 • umrlčí cesta na Hosín vycházející u louky, kde se pálí čarodějnice
 • krámek na zmrzlinu, mohlo by být rozšířené o kávu, v zimě by se mohli dělat punče a jiné.
 • cesta k Opatovicům s božími mukami
 • vyhlídka, hosínská cesta s výhledem na kotlinu s Budějovicemi, atp.
 • místo, kde má obec pozemky např. v sousedství Borku u lesa směrem z Polní ulice – je místo, kde je klid a je vhodné pro výstavbu např. domova důchodců, RD , sportoviště.
 • Mohl by se využít například prostor před poštou, kde je momentálně jen pár nehezkých jehličnanů – lavičky, prvky pro děti, vodní prvky, kvalitnější a probyšlenější zeleň.
 • obnova původních polních cest
 • Opatovice jako celek by mohly být druhé Holašovice v malém.

 

 • Využití vody z kapličky, Pramen vody u kapličky na Těšíně – lepší přístup a využití vody

 

 • Máme pomník obětí po první a druhé válce , ale téměř pro všechny jsou to jen jména. Co takhle zjistit všechny možné informace , fotky a vzpomínky o nich a opět je představit jako lidi , jako občany téhle obce . Loni bylo 100let od konce 1.války , letos 105let od jejího zahájení .
 • A pak jsou tu staré statky , které mají svou historii již od bitvy na Bílé Hoře . Taková výstava o nich s fotografiemi statků a starých rodů by mohla být zajímavá , pokud to nebudou jen suchá historická data.
 • Kaplička na cestě do Opatovic by si zasloužila trošku opravy.
 • pomník letců
 • Obnovil bych usychající alej z Návsi k Opatovicům, stejně tak doplnil zbytky aleje mezi Polní ulicí a Borkem
 • využití prostoru nemovitosti keramičky – multifukční centrum.
 • Rybníček u kapličky-vyčistit a udělat u něj např. 2 lavičky
 • Náves, absolutně bez energie, navrhuji propojit i s restaurací, kde se vždy tmelil kolektiv. Bylo by hezké venkovní posezení restaurace v zátiší stromů návsi. Venkovní hřiště pro děti. Líbí se mi např. model v Úsilném.

 

 • Propojení Horní a Dolní části Hrdějovic, např. pramen z Těšína na náves, křížová cesta z Dolní části Hrdějovic od kapličky k Horní Těšínské kapli. 

 

 • Více aktivit na fotbalovém hřišti, např. již zmiňované hřiště pro děti, letní kino.
 • Propojení Č.Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hrdějovice, Borek, Úsilné bezpečnou asfaltovou cyklostezkou.
 • Například zanedbaný památník vojáka z 1.sv.války pod lípami v polích u bývalé polní cesty začínající v ulici Za Mandlíčků mezi Hrdějovicemi a Trägerovým dvorem by zasloužil obnovu
 • obnova stromořadí okolo silnice z obce směr Opatovice , dosadba vhodných stromů na prázdných místech kolem vodních toků např. u Kyselá voda a i jiných cest v katastru obce např k Závlahám by zasloužily obnovu či novou výsadbu .
 • prostranství vedle OÚ a pošty upravit (lavičky…)
 • sakrální stavby
 • orty propojit s keramickou výrobou – naučné muzeum o keramice, vstup do ort ošetřit pro řízenou návštěvu (viz. Eliášova štola v Úsilném)
7. Pokud za Vámi přijedou známí, kam je v Hrdějovicích a okolí vezmete?
 • Výhled pod Hosínem a okolí horní Tešínské kapličky (studánka, lom, Orty)
 • na kopec na Těšíně – vyhlídka na Budějovice
 • na Hlubokou
 • ke studánce u kapličky, ke kapličce
 • k Ortům, rád bych je bral do Ortů. 
 • na koupaliště na Borku
 • na hřiště
 • do lesa, směrem na Hosín
 • na Závlahy
 • do Opatovic, do kovárny v Opatovicích
 • na zmrzlinu
 • do Budějovic, na Černou věž
 • do Třeboně
 • ke kostelu na Hosíně
 • na letiště
 • do keramičky
 • k řece, lodí po Vltavě
 • na dětské hřiště
 • Na kolech – cyklostezky kolem Vltavy
 • Borek plovárna
 • Úsilné štola podzemí
 • k pomníku letců
 • cesta na Borek
 • keramička
8. Chybí Vám (pěším nebo cyklistům) nějaká pěšina, cesta nebo trasa mezi zajímavými místy, která nejsou dosud propojena?
 • cyklostezka a pěší cesta směr Kněžské Dvory (kdysi býval chodník)
 • cyklostezka a pěší stezka od řeky do Hrdějovic
 • cyklostezka a pěší cesta směr k Makru a dále
 • severní spojka ČB: Globus – Kněžské Dvory
 • cyklostezka na Hubokou
 • cyklostezka z Hrdějovic na kruháč k Borku a do Nemanic
 • chodníky na Těšíně
 • propojení Hrdějovic a Opatovic
 • Těšín – makro (kolem kolejí)
 • Nevím, zda značené cesty na sebe navazují a lze se pohybovat po okruzích, ale dost o tom pochybuji
 • Po zástavbě ulice Na Babě není možné projít do lesa směrem k Hosínu a Hluboké. Mezi pozemky majitelů rodinných domů v ulici Na Babě a Zahradní se sice nachází obecní pozemek č.311/5, kterým vede odvodňovací strouha, ale někteří majitelé okolních pozemků ji učinili neprůchozí. Rovněž postrádám možnost projít z louky u viaduktu, popřípadě z lesní cesty vedoucí k Hosínu k místu, kde se potkávají ulice Modřínová a Na Babě. Kombinace těchto překážek komplikuje dostupnost příjemné lesní cesty vedoucí do Hosína.
 • Pěšina nad tratí od přejezdu směrem na Hlubokou bývá rozblácená.
 • Chybí spojení Těšína a Opatovic polními cestami, které fungovaly do r.1950
 • Chybí propojení cyklostezkou mezi trasou z Hrdějovic na Borek od hrnčírny přímo po kraji lesa ke Kapličce na Těšíně. Nyní musíte buď po okraji lesa po vyšlapané cestičce, kterou čas od času rozorají, nebo přes les lesní pěšinou.
 • narovnat most na návsi
 • Stálo by zato upravit pro cyklisty polní cestu podél kolejí z Nemanické ulice kolem býv. vlakové zastávky Nemanice.
 • od Točny k Borku – zpevněná cesta
 • na Hosín
 • označení cesty na orty
 • Polní cesta souběžná s Těšínskou ulicí
 • podél Kyselého potoka
 • propojení Těšína se zbytkem obce pod tratí
 • Ano je to sice science fiction ale byla by super cyklostezka či jen chodník z návsi k Tragerovu dvoru v trase původní polní cesty.
 • cesta k pískárně
 • propojení Těšína z ulice Ke kapličce za zahradami k trati
9. Jak vnímáte současné rozdělení obce na část před a za kolejemi?
 • jako realitu
 • negativně
 • nevnímám
 • koleje – bariéra
 • v dolní části obce chybí hřiště
 • přední část vnímám jako klasickou a příjemnou (náves s dětským hřištěm, obchod s potravinami, zmrzlina, hospoda u Kadleců, klasické domy), tu zadní za kolejemi spíše trochu moderněji kde vzniká nová výstavba a nijak mě ničím neláká její návštěva
 • Beru to jako nutnost danou železniční dopravní cestou. Nevím, zda je budoucí výstavba koridoru „Nemanice – Ševětín“ spojena se zrušením lokální trati vedoucí přes Hlubokou.
 • Jako nekompatibilní a nešťastné řešení, na které si všichni časem zvykli. V podstatě se centrum obce přesunulo z dolní části obce do horní za koleje. 
 • Mnoho obyvatel bydlelo v dolní části a postavili si dům za kolejemi. Zaintegrovali se mezi nové obyvatele obce kteří se přistěhovali.Navázali nové kontakty a přátelství. Naše obec má 3 železniční přejezdy.
 • Staré a nové Hrdějovice
 • je to dané stávající infrastrukturou a bude hodně záležet na dalším rozvoji, řešení 4.koridoru ČD a řešení tzv. severní tangenty
 • chtělo by to lepší propojení
 • měly by se nějak spojit, alespoň na jednu akci
 • Využil bych tzv. myší díry k podchodům pod tratí pro pěší, či cyklisty.
10. Jak vnímáte svázanost Hrdějovic s Českými Budějovicemi a okolními obcemi?
 • chybí cyklostezka a chodník pro pěší, terén kolem trati k nim přímo vybízí. Napojení směr Makro a nábřeží Vltavy.
 • mělo by ale zůstat zřetelné oddělení. Výstavbu průmyslových objektů od Kněžských Dvorů vnímám negativně
 • normálně a zdravě
 • Jsme předměstím Českých Budějovic
 • svázanost s ČB nevnímám, vazby vnímám s obcemi HOsín, Borek, Úsilné, líbí se mi, když tyto obce dokáží spolupracovat, navzájem se informovat o jednotlivých akcích
 • Raději preferuji zanechat vesnický ráz Hrdějovicím, než z nich dělat pouze příměstskou část Českých Budějovic (což se postupem času stále více bohužel stává).
 • MHD dobré, spolupracovat s Borkem a spojit obce ing. sítěmi a zahájit výstavbu v Polní ulici
 • přidat odpolední a večerní spoje autobusu MHD
 • Hrdějovice jsou sice satelit, ale s vysokou mírou soběstačnosti. Možná je to dáno i tím, že mají dobrou školu a děti se pak znají. A že fungují hasiči nebo fotbalisti a podporují sounáležitost s obcí.
 • Pozitivně. Pokud by obec Hrdějovice nebyla v těsné blízkosti krajského města, nebyla by pro trvalé bydlení příliš zajímavá. 
 • pracovní příležitosti pro většinu obyvatel
11. Myslíte si, že je vhodné realizovat výstavbu v okolí MAKRA dle územního plánu? Pokud ano, jaká by měla být velikost a funkce nových staveb?
 • NE (nechceme logistické centrum – doprava, hluk, znečištění)
 • rodinné domy
 • jsem proti výstavbě skladovacích hal, kam by proudila spousta nákladních aut. Naopak bych uvítal klidně něco pro občany tedy např. obchodní či multikulturní centrum, vyžití pro děti i dospělé v jakékoli formě např. park se sportovištěm apod.
 • Zastávám pragmatický postoj. Pokud se se tam nebude provozovat nějaká výroba doprovázená toxickými odpady, ale jen sklady a obchody, nejsem proti. Přineslo by to pracovní příležitosti pro občany a daňový příjem pro obec. Zároveň to otevírá šanci pro obec vázat výstavbu na nějakou zajímavou infrastrukturu financovanou investorem (cyklostezka, dětské hřiště, skate park, odpočinková zóna, park atd.)
 • Rozhodně ne, měly by zde zústat zelené nezastavěné plochy (park, zahrady, koupaliště…
 • Nééééééééééééé – hrůza děs, to se minulému vedení „opravdu povedlo“. Snad se podaří novému vedení CTP zastavit, nechci žádné sklady. Super by tam bylo nějaké sportoviště nebo místo pro kulturu, nebo něco jako geopark, lesopark apod. Obchodů a hal je v ČR už dost. Zeleň je jen jedna a chybí!!!!
 • Nemám s tím plánem žádné problémy. Věřím tomu že kdyby byla udělaná výstavba u makra, udělá se nějaký chodník či stezka okolo.
 • realizovat pouze takovou výstavbu, která nepřinese zvýšenou dopravu, hluk a znečištění, na druhou stranu přinese finance obci. Rozumné mi např. připadají menší české soukromé firmy (např. jako Stavoklima v Homolích atd.)
 • není to vhodné vůbec. Už takhle je kolikrát provoz v obci nesnesitelný, a jestli si někdo myslí že to bude jezdit po Pražský, je na omylu, nehledě na to, ta zastavěná plocha je extrémní. Nedovedu si představit to množství vody svedený do nádrže a pak do potoka. Jestli při normálním dešti naprší 5mm srážek na 1m2, což je 5 l/m2, zastavěná plocha bude cca 10h což je 100000m2x5= 500000l=500m3/h. silně pochybuji o tom, že na tohle množství vody někdo vybuduje záchytnou nádrž. Nehledě na to, přívalové srážky jsou 20-70ml/m2/h. Počty jsou orientační, ale ta voda se tam nemá kam vsakovat, to je ten problém. 
 • V žádném případě – je tam krásný předěl Hrdějovice vs České Budějovice – ČB by nás snáze pohltily – a zbytečně by se Hrdějovice připravily o kus přírody. 
 • realizovat jen malé stavby pro služby, sport, volný čas a ne mega stavby CTP
 • Rozhodně ne výstavbu montážních hal. Pokud stavět, pak něco, z čeho budou míst prospěch obyvatelé okolních obcí a co nebude škodit jim a přírodě.
 • Obchodní a obytná funkce a dále lehká výroba. Sklady odmítám.
 • Maximálně užitná zástavba, infrastruktura, oddychové a relaxační zóny, prostor pro služby, maxim. lehká výroba. Už název tohoto prostoru sám o sobě indikuje, že tento prostor „Na bahnech“ asi nevěstí nic dobrého pro trvalé bydlení, které se velmi často zatápí vodou z potoku Čertík a výše položené soustavy rybníků.
 • Není vhodné. Odpočinková zóna s dětským hřištěm a koupalištěm + zeleň kterých ubývá. 
 • Nepovolil bych bytové domy u Úsilného a měla by se chránit kvalitní zemědělská půda. Bohužel se staví právě na té nejkvalitnější. Výstavbě u makra asi dnes nikdo nezabrání, ale mělo by se po investorech chtít větší investice do protipovodňových opatření na ochranu obce. Při poslední povodni byla ta vypočítaná retenční nádrž Makra plná po několika minutách a pak to ještě přiteklo z dalších ploch z Borku a mezi Nemanicemi a makrem bylo jedno jezero. takže nevěřím výpočtům retenčních nádrží, které si zadávají sami investoři.
 • Proti logistickému centru nic nemáme, pokud bude taktéž vystavěna stezka pro pěší/cyklisty paralelně s komunikací Hrdějovice-Makro-Borek.
 • Velký NESOUHLAS s myšlenkou logistického centra CTP, kdy se neví, co zde bude realizováno, ale je plánováno mimo jiné velké dopravní zatížení osobními i nákladními auty, velká zastavěnost halami včetně zpevněných ploch, tj. dohromady velká ekologická zátěž pro krajinu a velká dopravní, možná i jiná zátěž pro místní obyvatele. Podobná stavba by měla být realizována mimo obytnou zónu s odpovídajícím silničním napojením, nejlépe v těsné blízkosti dálnice, zvláště když se dokončuje obchvat ČB a doprava se měla svést na tento obchvat a ulehčit od dopravy místním obyvatelům. Měla by zde být vhodná bytová výstavba nebo stavba zapadající do rekreační a bytové zástavby sloužící obyvatelům Hrdějovice a dalším obyvatelům a návštěvníkům Českobudějovicka. Ideálně sportovně rekreační areál (inspirace nejen na sportovně rekreační areálu Hluboká a na Borku s přírodním koupalištěm), ale i jinde v ČR a v západní Evropě, kde se klade vysoký důraz na ochranu a kvalitu životního prostředí. Pokud by se mělo jednat o „prodejní a výrobní prostory“, měly by být takové, aby nezatěžovaly životní prostředí a nenarušovaly život nejen v obci Hrdějovice, ale také v okolních obcí a v ČB a v případě výroby by zde měla být produkce kvalitních výrobků s vysokou přidanou hodnotou práce.
 • Ne, v aktuální situaci je naprosto nesmyslné na těchto místech realizovat jakoukoliv výstavbu. A to z několika důvodů. Jak ekonomického, enviromentálního, tak i morálního
12. Jaké kulturní, sportovní nebo společenské možnosti podle Vašeho názoru v obci chybí a Vy osobně byste je aktivně využívali?  Jaké sportovní a kulturní akce se Vám v obci líbí?
 • jsou tu: pouť, dětský den, rozsvěcení vánočního stromu, čarodějnice, vánoční akce u kapličky, cyklo závod, adventní zpívání a koncerty na návsi a u Kapličky, pouť sv. Bartoloměje, plesy u Kadleců, soutěž hasičů o pohár starostky.
 • chybí sportovní akce pro ženy a informovanost, že je něco v tělocvičně (např. jóga)
 • chybí hřiště na volejbal, basketbal, tenis
 • možnost využívání hřiště a haly pro všechny
 • divadlo a divadelní spolek
 • workout, outdoorové prvky pro děti a dospělé
 • rozšířit nabídku knihovny
 • Není tady sál, nějaké multifunkční místo, dříve to byla hospoda na návsi, která byla vrácena v restitucích.
 • Určitě by bylo fajn něco udělat s keramikou a propojit to s budovou keramičky.
 • kultura – divadlo, tradiční akce (např.: masopust) – využití návsi a staré hasičárny
 • letní kino (viz. Borek), sousedské snídaně, dále např. medobraní, meruňkobraní apod.
 • kromě poutě, chodím na vše. Pouť je fraška, uvítal bych klasický trhy s domácí výrobou a muzikou. Osobně proti tomu nic nemám, ale ta pouť je čím dál dražší (čemuž i rozumím), lidi akorát nadávají, že nemůžou do baráků. Proto bych navrhoval pouť rozdělit. Něco nechat dole na návsi (něco malého, ne autodrom + trhy), něco bych dal třeba na Figuru.
 • chybí malá kultura – setkávání zájmových skupin od mládeže po důchodce, ale ne v prostorách hostince, – kavárny, herny, zkušebny pro hudbu, služby, bazary
 • Mikuláš pro děti

 

 • Chybí reprezentativní veřejný prostor, setkání malých pivovarů
 • udělat lepší vnitřní prostor (sál) než je u Kadleců

 

 • letní kino
 • hasičský bál
 • Jako chybu považuji zrušení pouťové zábavy, která probíhala v sobotu. Řešením by bylo spíše vyměnit kapelu, než zrušit zábavu úplně.
 • Více sportovních akcí pro děti a kulturní akce pro seniory, kde navážou občané nové přátelství se spoluobčany.
 • Letní kino (např.na hřišti), trampolína pro děti na hřišti u kapličky nebo gymnastika pro bosé nohy
 • více aktivit pro děti a rodiče, pro batolata
 • Přínosem pro vesnici by bylo více akcí, kde by se zapojila velká část vesnice, případně i okolní vesnice/obyvatelé.
 • Líbil by se mi kredit obce, jako lázeňské a k tomu odpovídající náves s letními koncerty, tzv. Hrdějcké kulturní léto, kde lidé budou pít Těšínský pramen v butilkách z Hrdějcké keramiky.. 
 • Tyršův Hrďejovický víceboj
 • obnovit prvomájový průvod s alegorickými vozy
13. Co se Vám nelíbí na současné návsi? Jak si ideálně představujete tuto náves? Co na ní chcete zažívat?
 • chybí dětské hřiště
 • bohužel náves je limitovaná dopravou
 • Více kulturních a společenských akcí
 • Vyřešit problém s protipovod.opatřením
 • rozšířit most a snížit max.tonáž na 6t s výjimkou MHD
 • Více parkovacích míst.
 • Náves je v pohodě, akorát je z ni parkoviště. Postavte parkoviště u jezdí a na návsi zakažte parkování.
 • Jednoznačně se mi na návsi v Hrdějovicích nelíbí zastávka ve směru do ČB, kde by přístřešku a budce slušela nějaké klasičtější podoba, která by zapadala do rázu okolních staveb a atmosféry.
 • Toto by měla být „výkladní skříní“ obce, území klidu (bez aut), za zvážení stojí fontánka na jejímž provedení by se prezentovala keramička nějakým typickým znakem.
 • Byly by tam zajímavé např.hudební večery, divadelní představení apod.
 • líbí se mi, jak se náves využívá při akci rozsvícení vánočního stromu a podobně by se mi líbila využívat např. pro sousedské snídaně, možná pro nějaký „obecní jarmark (viz výše uvedené medobraní, merunkobraní a pod. “ , 
 • Když jsem byl velmi mladý, byla v parku houpačka a více možností se posadit
 • chybí přechod pro chodce

 

 • Náves na mne působí rozbitě a neútulně. V této podobě ji považuji za nevhodné místo k setkávání lidí. Zažíval bych na ní rád hezké, příjemné akce, na kterých bude probíhat zajímavý program, ale kde bude také prostor pro klidná přátelská setkání. Představuji si středně velké pódium, prostor pro lavičky, občerstvení s možností posezení. Pokud tato vize není možná, pak bych něco podobného vytvořil jinde a náves upravil esteticky co nejlépe. Během dne zde bývá problém se zaparkováním. 

 

 • Chybí obchodní prostory (cukrárna, penzion, malý hotel). Pódium pro koncerty
 • Nelíbí se mi zúžení v zatáčce při přejezdu přes most přes potok Čertík.
 • Rovněž se domnívám, že druhá část parku, sousedící s potokem před truhlárnou, je v podstatě mrtvým, či hluchým prostorem, kam někdo zajde jen v případě, že hledá spadlé kaštany.
 • Je škoda, že zatím nikoho nenapadlo využít právě potok Čertík k nějaké naučné stezce, například.
 • Chybí přechod, upravil bych dětské hřiště třeba o vodní prvky ze studny. Zaslouží si lepší povrch, než vyžilý asfalt.
 • Opět postavit něco pro děti (pískoviště,houpačku nebo skluzavku)
 • asi už bylo potřeba uvažovat o nějaké dotaci na natření historických štítů
 • a jestli je možno zkapacitnit průtok potokem, jako protipovodňové opatření.
 • Stavění májky a podobné akce pro všechny občany jsou tam na správném místě. Možná zkusit nějaké trhy na návsi? Místní podnikatelé, keramika, zemědělské produkty, bazar, hudba občerstvení??? Asi je to blbost.
 • upravit křižovatku u hospody
 • oprava pumpy
 • špatně umístěný památník Ant. Švehly
 • zrušení výjezdu z návsi na cestu proti Kadlecům
 • Myslím, že by to chtělo vybudovat na návsi stálý prostor pro setkávání se zázemím např. ve staré hasičárně. Obecně je náves jako společný prostor pro setkávání málo využívaná.
 • místo prázdného stánku by mohl být na návsi automat na jízdenky
 • dát zrcadlo na křižovatku u Kadleců a Bíců
 • přidat poštovní schránku
 • líbila by se mi rozkvetlá náves
 • návrat k přírodním materiálům, vodě,…
 • vytvořit silnější koalici s okolními obcemi

 

 

14. Zde prosím napište připomínky a podněty, které nejsou zahrnuty v předešlých otázkách.
 • chceme koupit stavební pozemek pro naše děti a není kde, chybí investor, který by zasíťoval pozemky
 • vybudovat retardéry na Těšínské (auta jezdí rychle)
 • špatná kvalita pytlů na tříděný odpad
 • Protipovodňové opatření.
 • preferuji větší propojení všech částí obce

 

 • Pracuji na knize o obci Hrdějovice z pohledu rodáka a amatérského archeologa aktivně spolupracujícího s jihočeskými archeology.

 

 • řešení rybníka na Těšíně nadměrné nasvícení kaple na Těšíně nevhodná volba intezity světla
 • dělat veřejná setkání na změny úz. plánů , ne jenom vydat vyhlášku, že UP je k nahlédnutí na OU, vézt dopředu diskuzi ,co v obci dělat v horizontu např. 3 let
 • V obci chybí fontána, kašna, komunitní prosto, kam by každý rád zašel. Ne cíleně, ale prostě se jen tak zastavil, když musí jít něco zařídit, vyzvednout, apod. Jedná se úpravu terénu v okolí OÚ, České pošty a Lékařského střediska.
 • Zrealizovat přestavbu školy na více etap, ve školce vytvořit 3 třídy- oddělení dle věku dětí, aby předškoláci měli samostatnou třídu.
 • Zkuste s Hosínem domluvit úpravu vyhlídky u borovice. Dalo by se to využít jako posezení , odpočinek pro kolaře. kdyby se to tam upravilo a dal se tam koš na odpadky, tak by to jistě nebyl takový problém a hodně lidí by to potěšilo.
 • dům s pečovatelskou službou
 • ZŠ 1.-9. třída
 • Zásadní změny v obci, jako je například výstavba Logistického centra CTP, změna územního plánu obce, tzn. zásadní změny dlouhodobějšího až trvalého charakteru obce, by se měly před hlasováním v radě obce včas zveřejnit a seznámit obyvatelstvo obce Hrdějovic. Pokud by se to dotýkalo i okolních obcí, tak i jim dát na vědomí, tak aby se obyvatelé mohli včas s navrhovanými projekty seznámit a případně se k nim vyjádřit.
 • parkovací stání v ulici Nemanická
 • domluva s letištěm Hosín, aby letadla nelétala na zastavěným územím
 • bylo by užitečné zachytit vodu u kapličky
 • u viaduktu udělat posezení pod stromy
 • starat se o les (pomoct vlastníkům)
 • zadržování vody v krajině!!!

Poznatky z dotazníku

On-line verze:

https://hrdejovice.cityupgrade.cz

City Upgrade